آلاینده های چربی گیر در فاضلابها

آلاینده های چربی گیر در فاضلابها

چربی و روغن ها یکی از آلاینده های معمول در انواع فاضلابها هستند. دربرخی موارد مقدار چربی و روغن ها آنچنان بالاست که استقرار یک سیستم حذف روغن وچربی ها ضرورت پیدا  می نماید. معمولاً فاضلاب های نظیر فاضلاب های تولیدی آشپزخانه ها ، رستوران ها، کارواش ، قالیشویی و واحد پیکینگ درصنایع فولاد دارای چنین وضعیتی هستند. به سبب کارایی و هزینه کم روش شناور سازی ثقلی، امروزه در اغلب موارد از این روش برای حذف چربی و روغن ها از فاضلاب استفاده می شود. این روش نوعی روش فیزیکی تصفیه فاضلاب است که طی آن نیاز به هیچ گونه تجهیزات الکترومکانیکالی وجود نداشته و کاملا مقرون به صرفه از جهت هزینه اولیه و نگهداری میباشد.از آنجا که وزن مخصوص روغن و چربی ها کمتر از فاضلاب و در حدود 0/9 گرم بر سانتیمتر مکعب است ، این ذرات تمایل به شناوری بر روی سطح فاضلاب را دارند. به منظور انجام این فرایند تنها لازم است که یک محیط آرام و بدون اغتشاش برای فاضلاب فراهم گردد. بنابراین چربی گیرها با توجه به همین اصل ساده و در عین حال کلیدی طراحی و ساخته می شوند. فاضلاب خروجی از ساختمان وارد چربی گیر شده و پس از رد شدن از آشغالگیر تمامی عوامل ریز و درشت از آن جدا شده و سپس توسط مکانیزمی وارد سیستم مدیا میشود که طی آن از سرعت پساب حاوی روغن کاسته شده و سرد میشود تا بصورت لایه ای ورقه ای روی سطح آب بصورت شناورباقی بماند . پساب بدون روغن از قسمت خروجی از سیستم خارج شده تا وارد فرآیندهای تصفیه فاضلاب گردد.

خدمات پس از فروش در دستگاه های تصفیه آب با توجه به وجود فیلتر ها و قطعات مختلف دستگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

Fats and oils are one Azalayndh common types of waste. In some cases so high that Astqraryk Mqdarchrby and oils and fat and oil removal system is necessary. Usually wastewater such as wastewater produced by kitchens, restaurants, car washes, Ghalishoian and steel industries Pykyng of such situation. Due to the efficiency and cost gravity flotation method, this method is often used to remove grease and oil from sewage. This is a physical method of water treatment plants in which there is no need for any kind of electromechanical equipment and is quite affordable for the initial and maintenance costs.
Because oil and fat density less than about 0.9 grams per cubic centimeter and sewerage, the particles tend to float on the surface of the wastewater. In order to perform this process only needs to provide a relaxed environment and without disturbance to the sewer. Instant fat, according to the same principle so simple and yet the key design are made.Shnavrbaqy remain on the surface of the water. Oil-free effluent from the output of the system is out to enter into wastewater treatment processes.

 Water Saif water, charcoal filters, fat-soluble softener tank Gyr, pond pool Gyr, fat fat fat retention ponds Gyr, kitchen, Dtayl Gyr, fat fat paper stuck Gyr, kitchen equipment fat, fat-consuming refinery, oil-consuming household, fat retention of sewage, industrial waste water consuming fat, fat is stuck

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *