ضرورت استفاده از دستگاه تصفیه آب در منزل

ضرورت استفاده از تصفیه آب

1- آب تصفیه شده شهری هنگامی که به دست مصرف کنندگان در منزل می رسد علاوه بر ذرات میکروسکوپی ، آب های زیر زمینی و کلر دار بودن با جرم و املاح

2- آب های معدنی به دلیل مواد پلاستیکی بطری آن و دارا بودن املاح مختلف برای همیشه و سنین توصیه نمی شود و مقرون به صرفه نیست.

3- از آنجا که مصرف سرانه آب هر انسان 200لیتر برآورد شده است و از این میزان فقط 2 لیتر مواد خوراکی داشته و مابقی جهت مصارفی چون حمام و شست و شو می باشد

و کیفیت آب موجود ، مناسب این نوع مصارف است پس تصفیه دقیقتر برای کل این 200لیتر لازم نیست بلکه بهتر است تصفیه های دقیق تر روی آن بخش کوچکتر از آب یعنی همان 2 لیتر که مصرف خوراکی دارد در هنگام مصرف در منزل انجام شود

1. When the municipal water
Consumers at home are also microscopic particles, with masses of ground water and chlorine and minerals
2. plastic bottle of mineral water because it
And having different salts forever and age is not recommended and not affordable

3. Since the per capita consumption of 200 liters of water per person is estimated
And the rate of 2 liters of food and other purposes, such as bathing and washing is And water quality, This type is suitable for use After treatment for a total of 200 liters to be precise, but better More detailed treatment on the smaller part of the same 2 liters of water that feed intake When eating at home

Installation of water purification soft water, soft water agency, sale of soft water, home water purification units in Tehran, Karaj home water purifier, home water treatment devices Branch, Water site Safe, Safe water companies, water purification soft water prices, price tek water water, soft water, domestic water prices, the price of a tek water pump for water, soft water, domestic water purifier price, the price of a tek water water Purifier, Water Safe