تعیین سختی آ ب برای تصفیه آب

تعیین سختی آب

تعیین سختی آ ب

هدف :
هدف از این آزمایش تعیین سختی آب (غلظت یون کلسیم و منیزیم) در مورد آب شهر و یک نمونه مجهول است که این کار در دو مرحله انجام میشود : که در مرحله اول سختی کل و در مرحله بعد سختی کلسیمی را حساب میکنیم که داریم :
سختی منیزیمی = سختی کلسیمی – سختی کل

تئوری :
تعریف : در ابتدا سختی آب توسط اندازه گیری که در مورد ظرفیت آب در ترسیب صابون انجام شد شناخته شد به عبارتی سختی آب همان ظرفیت آب در ترسیب صابون است . صابون بوسیله فلزهای دو ظرفیتی به بالا به ویژه توسط Ca2+ Mg2+, رسوب می کند اما باید توجه داشت که فلزهای چند ظرفیتی دیگر (یون فلز دو ظرفیتی به بالا ) اغلب در فرم های کمپلکس با ترکیبات آبی میباشد اما نقش آنها ممکن است خیلی کم و ناچیز باشد . در مطابقت با آزمایش های انجام شده رایج , سختی کل تعریف میشود بر اساس مقدار کلسیم و منیزیم که هر دو بر مبنای میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم بین میشود ( mg /lit as Caco3 ) .
وقتی سختی از جهت مقدار , از قلیائیت کربنات و بی کربنات بزرگتر است مقدار سختی (بر حسب eq) که برابر قلیائیت کل میباشد ” سختی کربناتی ” است و مقدار باقی مانده را اضافه سختی یا سختی غیر کربناتی نامیده میشود .
وقتی سختی از حیث مقدار کمتر یا مساوی است با مقدار قلیائیت کربناتی و بی کربناتی , همه سختی , سختی کربناتی میشود و سختی غیر کربناتی محو میشود .
سختی ممکن است از صفر تا صدها میلی گرم در لیتر باشد , که این امر وابسته است به منبع و حوضچه ای که آب از آن انتخاب شده است .
دو روش برای اندازه گیری سختی ارائه شده است :
1 ) در این سختی بوسیله حساب و برآورد , قابل به کاربردن برای همه آبها میباشد اگر یک آنالیز ماده ای معدنی نمایش داده شود , سختی بوسیله محاسبه و استفاده از بار دیاگرام میتواند گزارش شود.
2 ) روش تیتراسیون بوسیله EDTA (دی سدیک اتیلن دی آمین تترا اسید استیک ) است .

 

روش 1) اندازه گیری سختی بوسیله محاسبه و برآورد :
روش توضیح داده شده برای تعیین منحنی است , جهت محاسبه آن , از نتایج مجزا و تعیین شده برای کلسیم و منیزیم استفاده میکنیم یعنی به طور مثال :
H(mg/lit as Caco3 )= 2.497(mg/lit as Caco3) Ca + 4.118(mg/lit as Caco3) Mg

روش 2 ) تیتریمتریک EDTA :
قاعده کلی : EDTA یک اسید است و نمک سدیم آن بصورت یک ترکیب کمپلکس محلول با یون های + Ca2+ , Mg2 تشکیل میدهد که اگر یک مقدار کم حدود دو قطره از یک ترکیب رنگی مانند اریوکروم بلاک (EBT) به محلول آبی شامل Ca2+ , Mg2+ در pH =10+0.1 و محلول قرمز شرابی میشود در اثر اضافه کردن EDTA بعنوان تیترانت کلسیم و منیزیم بصورت کمپلکس تبدیل میشوند و وقتی همه Mg , Ca بصورت کمپلکس درآمدند محلول آبی رنگ میشود که نشان دهنده نقطه پایانی تیتراسیون است که یون منیزیم بایستی بطور رضایت بخشی در نقطه پایانی باشد برای اطمینان حاصل کردن از این موضوع , مقداری از نمک خنثی Mg کمپلکس شده با EDTA را که به آن بافر اضافه شده را درنظر میگیریم و این بطور اتوماتیک منیزیم کافی برای یک تصحیح ساده را نمایان میکند . تیزی نمودار در نقطه پایانی با افزایش pH افزایش مییابد ,که pH نمی تواند افزایش یابد ولی خطر رسوب کربنات کلسیم یا هیدروکسید منیزیم وجود دارد و تغییر رنگ معرف در pH با صورت می پذیرد . pH مشخص 10+ 0.1 یک سازش رضایت بخش است .
بعضی یون های فلزی به سبب کم رنگ شدن و محو شدن یا نقطه پایانی نامعلوم یا مصرف EDTA , در واکنش دخالت می کنند . واین دخالت با اضافه کردن بازدارنده های مشخص قبل از تیتراسیون کاهش میابد .

11 1 Interfering
20 20 Al
Ba
20 Cd
0.3 Over 20 Co
20 Over 30 Cu
5 Over 30 Fe
20 Pb
1 Mn
0.3 Over 20 Ni

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *