اثرات نیترات بر سلامتی انسان

تصفیه آب sure

نیتریت حاصل از احیای نیترات معدنی و آلی پس از ورود به سیستم گردش خون، آهن هموگلوبین را اکسید نموده و از ظرفیت II به ظرفیت III تبدیل می نماید که در نتیجه هموگلوبین به متهموگلوبین که ظرفیت اکسیژن رسانی بسیارکمتری از هموگلوبین دارد تبدیل و در نتیجه به بافت ها اکسیژن کافی نمی رسد. بنابراین بعد از مدتی رنگ پوست (در نا حیه دور چشم ودهان ) به تیرگی می گراید واز این رو به آن سندرم BlueBaby می گویند.

این عارضه اولین نشانه مسمومیت با نیترات است ونوزادان زیر شش ماه آسیب پذیرترین گروه سنی در این مورد هستند. زیرا نوزادان برخلاف بزرگسالان علاوه بر pH بالای معده و زیادی باکتری های طبیعی احیاء کننده نیترات، فاقد آنزیم برگشت دهنده متهموگلوبین به هموگلوبین هستند. از دیگر علائم افزایش متهموگلوبین می توان به سردرد، خواب آلودگی و اشکال در تنفس اشاره نمود.

نیترات باعث سرطان می شود

احتمال این که نیترات معدنی و یا آلی به عنوان یک عامل سرطان‌زا عمل نمایند بستگی به احیای نیترات به نیتریت و واکنش های بعدی نیتریت با سایر مولکول ها به خصوص آمین های نوع دوم آمیدها وکاربامات ها دارد که منجر به تشکیل ترکیبات N-nitroso  می گردد.

مطالعات انجام شده در کلمبیا نشان داده که رابطه معنی داری بین شیوع سرطان معده وغلظت نیترات درآب آشامیدنی برداشت شده از چاه ها وجود دارد.

اما بررسی های اپیدمیولوژیکی در دیگر نقاط دنیا رابطه مطمئنی را در این زمینه نشان نداده است در کشور آلمان تحقیقاتی برروی جمعیت در معرض نیترات بالا در آب آشامیدنی انجام گرفت که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات و افزایش تومورهای سرطان مغز به دست نیامد. مطالعات دیگر در دانشگاه نبراسکان نشان داد که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات آب و افزایش شیوع یک نوع سرطان به میزان دو برابر گردیده است.

با توجه به این که تعداد متغیرها دراین مطالعات زیاد بوده است رابطه منطقی بین افزایش داده های موجود برای اظهار نظر قطعی کافی نیستند.

اما ثابت شده است که ترکیبات N-nitroso در حیوانات آزمایشگا هی سرطان زا می باشند.

استاندارد نیترات در آب آشامیدنی

با توجه به مطالعات به عمل آمده توسط سازمان بهداشت جهانی در مورد نیترات، این سازمان حداکثر مجاز 50 میلی گرم در لیتر (برحسب نیترات) را اعلام نموده است. استاندارد ملی ایران نیز برای نیترات همین مقدار می باشد. سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده حداکثر مجاز نیترات را10 میلی گرم در لیتر (برحسب نیتروژن) قرار داده که معادل با 82/44میلی گرم در لیتر برحسب نیترات است.

آنچه مسلم است امروزه با رشد روز افزون جمعیت در شهرهای بزرگ آلودگی آب آشامیدنی رو به افزایش است. دفع نادرست فاضلاب های شهری از طریق چاه های جذبی، مصرف بی رویه مواد شوینده و پاک کننده بهداشتی که از طریق چاه های جذبی فاضلاب به اعماق زمین نفوذ کرده و سفره های آب زیرزمینی را آلوده می کنند، استفاده از کودهای شیمیایی و حیوانی، استفاده از آفت کش ها و حشره کش ها و … از جمله دلایل اصلی آلودگی آب آشامیدنی انسان ها هستند. در این میان سمومی مانند نیترات، آهسته و پیوسته سلامتی فرزندان ما را تهدید می کنند. این درحالی است که اثرات منفی نیترات حداقل 15 سال بعد از مصرف آشکار خواهد شد. وجود این ماده خطرناک در آب آشامیدنی خصوصاً برای نوزادان و زنان باردار عوارض جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

کارشناسان و متخصصان اذعان دارند که یکی از موثر ترین روش های حذف نیترات از آب آشامیدنی، روش اسمزمعکوس است. این فناوری در دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده شده و درست در لحظه مصرف، آب آشامیدنی را تا 90 درصد تصفیه می کند و آبی سالم و گوارا در اختیار خانواده و فرزندان شما قرار می دهد.

not enough oxygen reaches the tissues. So after a while skin color (non-local in the eyes of mouth) to blur like hell, and hence it is called BlueBaby syndrome.
This event is the first sign of nitrate poisoning infant under six months are most vulnerable age group in this case. Unlike adults, infants as well as the pH of the stomach and large nitrate reducing bacteria naturally, without the enzyme heme-globin chains are Mthmv retrograde. Other symptoms include increased methemoglobin can be a headache, drowsiness and difficulty breathing cited.
Nitrates cause cancer
The possibility that inorganic or organic nitrates act as a carcinogen on the recovery of nitrate to nitrite and nitrite subsequent reactions with other molecules, especially the second amines and amides Vkarbamat which leads to the formation of N-nitroso compounds .
Studies conducted in Colombia have shown a significant relationship between the incidence of gastric cancer and the concentration of nitrate in drinking water is taken from wells.
Other studies at the University Nbraskan showed a significant relationship between water nitrate concentration and an increased incidence of breast cancer has doubled in volume.
Due to the large number of variables in this study was the logical relationship between the data available for final comments are not sufficient.
But it has been demonstrated that N-nitroso compounds are carcinogenic in animal laboratories hey.
Nitrate in drinking water standard
According to studies conducted by the World Health Organization concerning nitrate, a maximum of 50 milligrams per liter (as nitrate) has announced. National standard for nitrate is the same amount. United States Environmental Protection Agency maximum of 10 milligrams per liter of nitrate (as nitrogen) with that of the 82/44 mg nitrate per liter.
What is certain is that today’s growing population with drinking water pollution in large cities is increasing.of pesticides and insecticides, and among the leading causes of water pollution are human. The toxins such as nitrates, slow threaten the health of our children. While the negative effects of nitrate at least 15 years of use will be revealed. Despite these hazardous substances in drinking water, especially for infants and pregnant women will have irreparable consequences.
Experts believe that the most effective method of removing nitrate from drinking water, the RO method.

Reverse osmosis, water purification sure, Aqua Water Treatment atmospheric water purification soft water, water purification water tek, Water Purifier water tek, Aqua Life Water Purifier, Water Filter Aqua Line, the price of water purification soft water, water prices treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, water Purifier dealers soft water, water, water purification equipment dealers tek