آینده مبهم آب در منطقه خاورمیانه

سازمان ملل متحده ناقوس خطر را برای کمبود آب به صدا در آورده است. در بیانیه سازمان ملل متحد در زمینه توسعه آب جهانی پیش بینی شده که میانگین کاهش آبهای در دسترس جهان در بیست سال آینده به یک سوم کاهش یابد.این بیانه اشاره می کند که 10 کشوری که بیش از همه با این مشکل رو به رو خواهند بود.عبارتنداز: کویت، نوار غزه، امارات متحدعربی، جزایر باهاما، قطر،سنگاپورو…. از این آمار و ارقام حاصل می شود که سکنه عرب منطقه خاور میانه در بحران این کشورها گرفتار خواهند آمد. ادامه خواندن “آینده مبهم آب در منطقه خاورمیانه”

دبی جریان بهینه در فیلترهای شنی تحت فشار (سرعت)

برای بیشتر شدن اثر فیلتر، باید مطمئن شد آب در دبی بهینه خود میباشد. مهم ترین یافته ها از تست ها نشان میدهد که سرعت بالای جریان روی فیلتراسیون و زمان لازم برای جمع کردن آلودگی ها تاثیر دارد.

سرعت بالای جریان، سبب کوتاه تر شدن زمان فیلتراسیون گشته و تصفیه را سخت تر میکند. “سرعت بالا” به معنی سرعتی بیش از حد معین در لوله می باشد. ادامه خواندن “دبی جریان بهینه در فیلترهای شنی تحت فشار (سرعت)”