به کارگیری تصفیه صحیح آب در ماندگاری آن

فیلتراسیون یک روش موثر برای کاهش کدورت آب به کار می رود یک ضدعفونی کننده اصلی مانند کلر نقش بزرگی در کاهش میکروارگانسیم و تعداد بیماری ها داشته است تصفیه خانگی در قرن بیستم یک ابزار موثر برای حذف ذرات از آب کمک شایان می کند. ادامه خواندن “به کارگیری تصفیه صحیح آب در ماندگاری آن”

تصفیه آب صنعتی

انواع تصفیه :

▪ تصفیه خارجی :

کلیه روشها برای رهایی از مشکلات ناشی از وجود ناخالصی قبل از ورود اب به داخل واحد صنعتی را تصفیه خارجی گویند که شامل روشهایی چون اهک زنی استفاده از رزین ها ی تعویض یونی و فیلتراسیون می باشد. ادامه خواندن “تصفیه آب صنعتی”