لامپ UV در تصفیه آب

اشعه ماورای بنفش UV در تصفیه و ضد عفونی آب استفاده می شود که با یک لامپ ماورابنفش ضد باکتری است که با تابش موج کوتاه به باکتری ها،ویروس ها، انگل ها، و دیگر میکروارگانسیم های موجود در آب مانند: کلی فرم، اورئوس،جلبک ها،کپک ها، و خیلی بیشتر میکروب کشنده را از بین می برد UV دینامیک مینی ضدعفونی کردن آب اشعه ماورابنفش و ادامه خواندن “لامپ UV در تصفیه آب”