کاربردهای فیلترهای دستگاه تصفیه آب

1 .جهت جداسازی ذرات جامد از مایع در محلول های سوسپانسون

2 . به منظور شفاف سازی سیال و یا کاهش دور ریز مواد

3 . فیلتراسیون معدنی  ، غذایی ، معدنی ، شیمیایی ، پتروشیمی ، نفت ، رنگ سازی ، رزین سازی .

4 . آب گیری از لجن های بیولوژیک (صنعتی و شهری) ،کشتارگاه های دام و طیور و صنایع نساجی

5 . فرآوری خاک های معدنی : کنسانتره ، مس ، روی ، سرب وطلا ادامه خواندن “کاربردهای فیلترهای دستگاه تصفیه آب”

  • کاربرد دستگاه تصفیه آب