مزیت های سیستم آبیاری قطره ای

انجام عملیات زراعی همزمان با آبیاری و صرفه جویی در میزان اب دهی ، کنترل ساده تر علفهای هرز و آفات و امراض ، عدم نیاز به مسطح کردن جاده و سرویس و ایجاد کانال ، امکان استفاده از کودهای شیمیایی و سموم همراه با آبیاری ، جلوگیری از فرسایش و شستشوی مواد آلی و معدنی خاک ، افزایش راندمان تولید و نیز امکان استفاده از آب شور

ادامه خواندن “مزیت های سیستم آبیاری قطره ای”

متداولترین روش برای حذف سختی آب

متداولترین روش برای حذف سختی آب استفاده از سختی‌گیرهای رزینی می‌باشد. مقدار سختی آب ، علاوه بر اینکه در آب‌های صنعتی خیلی حائز اهمیت است ، از نظر بهداشت عمومی نیز اهمیت خاصی دارد  . سختی آب کیفیتی است که بر اثر وجود بیش از اندازه نمک‌های محلول کلسیم و منیزیم و تا اندازه‌ای آهن ، منگنز ، آلومینیوم و روی در آن پدید می‌آید و سبب می‌شود که مصرف آب به طور کلی و به ویژه در صنعت با دشواری‌هایی مواجه شود .

ادامه خواندن “متداولترین روش برای حذف سختی آب”

انواع دستگاه های کلرزنی آب شرب

تجهیزات و دستگاههای کلرزنی رحسب نحوه استفاده از کلر به دو نوع کلی تقسیم می شود :

الف ) تزریق کننده های گازی

ب ) تزریق کننده های مایع ( هیپوکلریت کلسیم با آب مخلوط شده و محلول حاصل به آب تزریق می شود ). ادامه خواندن “انواع دستگاه های کلرزنی آب شرب”