عملکرد فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه و مکمل تصفیه 7 و 8 مرحله یو وی دار دیجیتال سافت واتر

  • کلیه اتصالات QC
  • دارای سیستم Auto- flush و شیر برقی
  • مخزن 4 گالنی فایبر گلاس
  • فشار پمپ 135 PSI
  • دقت تصفیه 0/0001 میکرون
  • میزان تصفیه 193 L\24H

ادامه خواندن “عملکرد فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی”