کاربردهای فیلترهای دستگاه تصفیه آب

فیلتر دستگاه تصفیه آب

1 .جهت جداسازی ذرات جامد از مایع در محلول های سوسپانسون

2 . به منظور شفاف سازی سیال و یا کاهش دور ریز مواد

3 . فیلتراسیون معدنی  ، غذایی ، معدنی ، شیمیایی ، پتروشیمی ، نفت ، رنگ سازی ، رزین سازی .

4 . آب گیری از لجن های بیولوژیک (صنعتی و شهری) ،کشتارگاه های دام و طیور و صنایع نساجی

5 . فرآوری خاک های معدنی : کنسانتره ، مس ، روی ، سرب وطلا

6 . کارخانجات سنگبری ، کاشی ، سرامیک و چینی

7.تصفیه آب و فاضلاب

Filter applications in water treatment device

1. To separate solid particles from liquid solutions suspension

2. In order to clarify or reduce fluid waste materials

3. Filtration, pharmaceutical, food, mining, chemical, petrochemical, oil, paint, resin building.

4. Dehydration of biological sludge (industrial and urban), livestock and poultry slaughterhouses and textile industries

5. Soil mineral processing: concentrate, copper, zinc, lead and gold

6. Stone cutting factories, ceramics and porcelain

7.tsfyh Water

Water puri water, industrial water treatment equipment and semi-soft water company Snty, water treatment and purification of water, color Fazlab, Sazy, Sramyk, transparency Syal, Fyltrasyvn, Sngbry, Mdny, petrochemical industry applications Fyltr,

  • کاربرد دستگاه تصفیه آب